w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Istro-românii pun de un congres mondial

La două săptămâni după consfătuirea de la Arad a reprezentanților comunităților românești de peste hotare, ținută din inițiativa domnului Viorel Dolha, la care a participat și noul secretar de stat, Viorel Badea, duminică, 30 mai, a avut loc la Roma solemnitatea predării unei biserici catolice pentru necesitățile de cult ale comunității române ortodoxe din capitala Italiei, în prezența aceluiași tânăr și energic domn V. Badea. Este poate o simplă coincidență, dar în aceeași duminică, la frontiera de nord-est a Italiei, la Trieste, a avut loc, într-un cadru festiv, o reuniune a Asociației culturale istro-române "Andrei Glavina," prilejuită de prima vizită la Trieste a două reprezentante ale istro-românilor americani, Louise Belulovich și Roberta Belulovich, amândouă din New York, care se trag însă din satul istro-roman Sușnievița-Valdarsa. Aceste două tinere femei au venit la Trieste și apoi au mers în Croația, la Sușnievița, nu ca turiste, ci special pentru a-și căuta propriile "rădăcini". Menționez că, deși au același nume, dânsele nu sunt rude.

În cuvântarea sa emoționantă, Louise Belulovich, avocată afirmată în baroul din New York, a povestit despre sentimentul tulburător al redeșteptării în sine a cuvintelor unei limbi uitate, a copilăriei, de întrebările din ce în ce mai insistente asupra propriilor origini. Această stare sufletească a determinat-o să se adreseze, la începutul acestui an, Asociației istro-române din Italia, de care aflase între timp, și să ia de acolo material documentar și explicații asupra identității și istoriei istro-românilor. Astfel s-a hotărât să întreprindă acest "pelerinaj" al vieții sale la sorginte. Dânsa a mai spus că intenționează să facă o statistică exactă a celor circa 500 de istro-români americani din zona metropolitană a New York-ului și, cu ajutorul materialului trimis de către Asociația Andrei Glavina din Italia și al consilierilor acesteia, să-i "conștientizeze" asupra originii lor.

Președintele Asociației istro-române Andrei Glavina a patronat înființarea și în SUA, la New York, a unei asociații culturale istro-române autonome, dar care să colaboreze cu asociația-soră din Italia și să poarte același nume cu aceasta, acela al învățătorului Andrei Glavina, care a înființat în 1921 comuna istro-româna și prima școală cu limbile de predare română și italiană la Sușnievița-Valdarsa și și-a dedicat întreaga viață emancipării naționale a istro-românilor.

În încheiere, doamna Louise Belulovich a anunțat ținerea, anul viitor, a unui Congres al istro-românilor la New York, la care să ia parte și Asociația Andrei Glavina din Italia, istro-românii din Croația, precum și cei din Australia și de pretutindeni pe unde s-au risipit în lume. Este o frumoasă inițiativă care poate să compenseze pe cât posibil răul făcut de cei care țin în post, în țările unde există minorități istorice românești, ambasadori fără merite, care nici nu se sinchisesc de realizarea drepturilor naționale, culturale, lingvistice ale minorităților române.

Emil Petru Rațiu

May 18, 1999
© 1999 România Liberă


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.