w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Books

Băluțoiu, Valentin. Istoria românilor din sudul Dunării. Editura Didactică și Pedagogică, București, România, 2010. [cover]

Bejan, Vlad. Istro-Românii. Editura Fundația "Axis", Iași, România, 1998. [cover]

Berciu-Drăghicescu, Adina. Aromâni, meglenoromâni, istroromâni – Aspecte identitare și culturale. Editura Universității din București, București, România, 2012. [cover]

Bortul, Ezio. Vlahi. Battello Stampatore/Tipografia Adriatica, Trieste, Italia, 2002. [cover]

Cantemir, Traian. Texte istroromâne. Culese de Traian Cantemir. Editura Academiei Republicii Populare Române, București, România, 1959. [cover]

Cantemir, Traian. Fata cu lacrimi de aur. Basme și povestiri istroromâne. Editura Sedcom Libris, Iași, România, 2008 [cover]

Coteanu, Ion. Cum dispare o limbă (istroromâna). Societatea de științe istorice și filologice, București, România, 1957.

Dianich, Antonio. Vocabolario istroromeno-italiano. La varietà istroromena di Briani. Edizioni ETS, Pisa, Italia, 2011 [cover]

Dragomir, Silviu. Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu. Academia Română, București, România, 1959. [cover]

Filipi, Goran. Istrorumunjski lingvistički atlas / Atlasul lingvistic istroromân / Atlante Linguistico Istrorumeno. Znanstvena udruga Mediteran, Pula, Hrvatska, 2002.

Feresini, Nerina. Il Comune Istro-Romeno di Valdarsa. Istituto di Cultura Giuliana, Trieste, Italia, 1996.

Gherman, Ion. Românii din jurul României. Editura Vremea, București, România, 2003. [cover]

Glavina, Andrei. Calindaru lu rumeri din Istrie cu figure de Andrei Glavina și Constantin Diculescu. Stampa Gutemberg, Ioseph Göbl, București, România, 1905.

Glavina, Andrei. Rugaț pe Domnu ăn limba lu maia nostre. Librici za lu Rumeri din Istrie. Editura Revistei "Făt-Frumos", Suceava, România, 1928.

Hurren, H. A. A Linguistic Description of Istro-Rumanian. Faculty of Medieval and Modern Languages and Literature, University of Oxford, Oxford, United Kingdom, 1972.

Kovačec, August. Descrierea istroromânei actuale. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, România, 1971. [cover]

Kovačec, August. Istrorumunjsko-Hrvatski Rječnik (s grmatikom i tekstovima). Znanstvena udruga Mediteran, Pula, Hrvatska, 1998. [cover]

Maiorescu, Ioan. Itinerar în Istria și vocabular istriano-român. Ediția a doua. Editura Librăriei Socecú & Co., București, România, 1900. [cover]

Maiorescu, Ioan. Itinerario in Istria e vocabolario istriano-romeno. Edizioni Parnaso, Trieste, Italia, 1996. [cover]

Potoroacă, Elena Ramona. Istroromânii – repere cultural-istorice. Editura ASTRA Museum, Sibiu, România, 2008. [cover]

Popovici, Josif. Dialecte române. Dialectele române din Istria. Texte și glosar. Volumul IX. Partea a 2a. Editura autorului Halle A.D.S., 1909. [cover]

Pușcariu, Sextil. Studii istroromâne. Texte. Vol. I. Editura Cultura Națională, București, România, 1906.

Pușcariu, Sextil.Studii istroromâne în colaborare M. Bartoli, A. Belulovici si A. Byhan. Introducere, gramatică, caracterizarea dialectului istroromân. Vol. II. Editura Cultura Națională, București, România, 1926. [cover]

Pușcariu, Sextil. Studii istroromâne. Bibliografie critică, listele lui Bartoli, texte inedite, note, glosare. Vol. III. Editura Cultura Națională, București, România, 1929.

Rațiu, Emil. Miorița Editura Europeană, București, România, 2013. [cover]

Roșu, Costa. Istroromânii. Povestea unei populații străvechi care dispare. Album Monografic. Editura ALTIP, Alba Iulia, România, 2014. [cover]

Scărlătoiu, Elena. Istroromânii și istroromâna. Relații lingvistice cu slavii de sud: cuvinte de origine veche slavă. Editura Staff, București, România, 1998. [cover]

Sârbu, Richard, Vasile Frățilă. Dialectul istroromân. Texte și glosar. Editura Amarcord, Timișoara, România, 1998. [cover]

Sârbu, Richard, Vasile Frățilă. Texte istro-române cu studiu introductiv "Istro-româna azi" și un glosar. 2nd Ed. Tipografia Universitară, Timișoara, România, 1992.[cover]

Varlam, Cela. Mușcând din moarte ca din ciocolată. Editura Cartea Românească, București, România, 2015. [cover]

Wolfgang, Dahmen. Istrorumänisch. Lexicon der Romanistische Linguistik. 3rd ed. Tübingen, Deutschland, 1989.

Zanne, A. Iuliu. Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. vol. I. Editura Scara. București, România, 2003. [cover]

Articles

Avram, Andrei. A. Philippide despre textele istroromâne publicate de I. Popovici. Fonetica și dialectologie. Vol. XX–XXI. Editura Academiei Române. București, România, 2001.

Bărdășan, Gabriel, Vasile Frățilă, coordonator. Dialectul istroromân. Straturi etimologice. Diacronia. Editura Universității de Vest, Timișoara, România, 2010.

Coteanu, Ion. Și totuși istroromâna este limbă! Studii și cercetări lingvistice, Nr. 3. Vol. IX. Editura Academiei Române. București, România, 1958.

Rosetti, Alexandru. Asupra repartizării dialectale a istroromânei. Grai și suflet, Nr. III. Revista Institutului de filologie și folclor. București, România.

Flora, Radu. Despre stadiul actual al istroromânei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromâne față de dacoromâne. Fonetica și dialectologie. Vol. IV. Editura Academiei Române. București, România, 1962.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.