w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Romanian-Croatian Consular Convention Concluded

The Romanian and Croatian Foreign Ministers, Adrian Severin and Mate Granić, signed Monday in Zagreb the bilateral Consular Convention. The ceremony was preceded by discussions between the two delegations. The main issues discussed referred to stage and the outlook of the bilateral economic and political dialogue, the juridical frame, the situation in the ex-Yugoslav area, and the stage of the Dayton Agreement's application.

Both parts emphasised the necessity of reconsidering the concrete programs of economic co-operation in order to encourage the bilateral commercial exchanges. In 1996 the volume of the Romanian-Croatian economic exchanges rose to $16,27 million, most of them representing Romanian exports in Croatia.

The Romanian part expressed again its willing to contribute to the reconstruction of the ex-Yugoslav area. Romania proposed in this respect the achievement of objectives and buildings in co-operation, or through the Croatian firms. The concrete aspects of this co-operation are to be discussed at the third session of the Romanian-Croatian intergovernmental joint Commission, to be held in Zagreb during 18-19 of June.

Another issue discussed was the Romanian-Croatian-Hungary trilateral which aims to fully develop the Danube's potential as a trans-European communication channel. The project aims to attract funds from SECE and the European Union, as well as some private capital flows especially from the United States.

The minority problem, that of the Istro-Romanian minority of Croatia and the Croatian one of Romania - was another issue debated by the two parts, which agreed to conclude a cultural convention for the protection of the minorities' rights and for the maintenance of their ethnic, religious and cultural identity. The Romanian part emphasised the importance of the Croatian minority's loyalty, the Romanian minority of Croatia being not very numerous.

After signing the Consular Convention, the two Foreign ministers said that Romania and Croatia will support each other in their efforts for European and Euro-Atlantic integration, both countries having similar strategies for joining NATO and the European Union, as the Romanian minister stated.


A fost încheiată convenția consulară dintre România și Croația

Miniștrii de externe ai României și Croației, Adrian Severin și Mate Granić au semnat luni la Zagreb Convenția consulară bilaterală. Ceremonia a fost precedată de o serie de întâlniri oficiale între cele două delegații. Subiect principal abordat a fost situația schimburilor economice bilaterale, dialogul politic, cadrul juridic, situația din zona ex-iugoslavă, și modul în care este pus în aplicate Acordul de la Dayton.

Ambele părți au pus amprenta pe necesitatea reevaluării concrete a programelor de cooperare economică dintre cele două țări pentru a impulsiona schimburile comerciale. În 1996 nivelul schimburilor economice dintre România și Croația s-a ridicat la aproximativ $16.27 milioane, în marea lor majoritate exporturi românești către Croația.

Partea română și-a exprimat din nou disponibilitatea de a participa la reconstrucția zonei ex-iugoslave. În acest sens partea română a propus stabilirea unor obiective concrete și a unor proiecte de construcții care să se desfășoare fie în cooperare sau prin intermediul firmelor croate. Aspecte concrete legate de această propunere de cooperare vor fi discutate cu ocazia celei de a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-croate care v-a avea loc la Zagreb pe 18 și 19 iunie.

Un alt subiect de discuție a fost trilaterala româno-croato-ungară care are ca scop principal dezvoltarea potențialului economic al Dunării ca un canal de comunicare trans-european. Acest proiect urmărește atragerea de fonduri de la SECE, Uniunea Europeană cât și atragerea capitalului privat în special a celui din Statele Unite.

Problema minorității istroromâne din Croația și a celei croate din România a fost și ea un subiect de discuție între cele două parți care au evidențiat necesitatea semnării unei convenții culturale pentru protecția drepturilor minorităților și pentru păstrarea identității lor etnice, religioase și culturale. Partea română a pus amprenta pe loialitatea comunității croate față de statul român, comunitatea română din Croația fiind foarte mică.

După semnarea Convenției consulare, miniștrii din cele două țări și-au exprimat sprijinul reciproc în eforturile lor de integrare în structurile europene și euro-atlantice, ambele țări având strategii similare pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, după cum menționa ministrul român de externe.

May 21, 1997
© 1997 Monitorul


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.