w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Dani žejanskog i vlaškog jezika

U organizaciji Udruga "Spod Učke", "Tragovi" i udruge "Žejane" ovog će se vikenda, 1. i 2. kolovoza održati Dani žejanskog i vlaškog jezika. Ovaj potonji, obilježit će se u nedjelju u Šušnjevici predstavljanjem izletničke karte i info panoa Šušnjevice i okolice, a u kulturnom dijelu programa nastupit će KUD Ivan Fonović Zlatela. Početak je u 19 sati.


July 29, 2015
© 2015 Radio Labin


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.