w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Dezbatere în Croația pentru introducerea dialectului istroromân în școli

La Sușnievița, un sat din Croatia, a avut loc o întâlnire la care au participat autorități locale, regionale, Ambasada română de la Zagreb, reprezentată de Ambasadorul George Cosmin Dinescu și reprezentanti ai Comisiei ONU pentru Croația, Asociația culturală istroromână „Andrei Glavina”, reprezentată de Emil Petru Rațiu si profesorul Goran Filipi, de la Universitatea din Pola, eminent studios al dialectului istro-român. Întrunirea s-a desfășurat la școala din Sușnievița, în prezența unui public alcătuit în majoritate din locuitorii istroromâni.

Primarul comunei Krșan, Dl. Zdravko Vidak, de care aparține satul Sușnievița, a declarat ca trebuie mentinut caracterul multicultural al Istriei, deoarece el s-a format în decursul unei istorii multiseculare și el reprezintă o bogăție culturală a acestei regiuni, indiferent de numărul uneori mic al respectivelor comunități. A luat apoi cuvântul Louise Vinton, președinta misiunii ONU pentru dezvoltare în Croația, prezentă la întrunire împreună cu adjunctul misiunii, Vitalie Vremis, din Republica Moldova.

În cadrul dezbaterilor au avut loc și manifestări artistice ale tinerilor, cu recitări ale elevilor de la școala din Sușnievița în limbile croată și română – în forma dialectului istroromân - urmate de un spectacol de balet, executat de elevele din ultimii ani ai școlii medii din Cepich, de care aparține și școala elementară din Sușnievița.

Bogdan Daradan

April 11, 2012
© 2012 Diaspora Live


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.