w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Pisana, izgovorena i uglazbljena riječ

Završen je rad na drugom po redu multimedijalnom DVD-u "Panphonia Istriana" posvećenom žejanskom i vlaškom dijalektu, kojim se govori u selima Žejane i Šušnjevica.

"Panphonia Istriana" višegodišnji je projekt u produkciji Umjetničke organizacije Transhistria ensemble, a idejno i umjetničko vodstvo potpisuje glazbenica Tamara Obrovac. Za potrebe drugog DVD-a prikupljeno je i snimljeno dosta različitog audio, video i fotomaterijala, koji služi kao okosnica za multimedijalni umjetnički prikaz različitih aspekata ovog arhaičnog govora, opet pod sloganom "pisana, izgovorena i uglazbljena riječ".

U studiju Radio Pule snimljene su stare tradicionalne pjesme te neke nove glazbene reinterpretacije inspirirane žejanskim i vlaškim dijalektom: žejanski prepjevi skladbi "Mjeseče srebrni," (Tu ver fi) i "Cielito lindo," (Kte vote) autora Borisa Doričića, u izvedbi pjevača folklorne skupine iz Žejana, uz pratnju Tamara Obrovac Transhistria Ensemblea. Zatim, Tamara Obrovac je uglazbila pjesmu pjesnikinje Silvane Brkarić-Krculić, na vlaškom, koja živi u NYC-u, a porijeklom je iz Šušnjevice, pod nazivom "Se me ra morta privari" (Ako me smrt prevari).

Na DVD-u se osim originalnih audiosnimaka s tradicionalnim žejanskim pjesmama nalazi i umjetnička reinterpretacija glazbenika i etnomuzikologa Darija Marušića, inspirirana vlaškim/žejanskim govorom. Promocija DVD-a održana je ovog ljeta u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu.

"Panphonia Istriana" je višegodišnji kulturološki multimedijalni projekt revitalizacije dijalektalne i glazbene baštine Istre, zasnovan na bogatstvu govora, dijalekata i glazbenih idioma i opće kuturološke raznolikosti Istre, tijekom kojega se jednom u dvije godine producira umjetnički oblikovan multimedijalni DVD posvećen pojedinom istarskom dijalektu. Osnovna misao vodilja projekta je: dijalekt je jezik osjećaja, osjećaj je jezik duše, duša je jezik kulture.

Projekt je financirala Istarska županije, a dizajn, video, i vizualni identitet potpisuje Matija Debeljuh.

B. Vincek

February 22, 2012
© 2012 Glas Istre


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.