w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Istroromânii din Croația așteaptă sprijin de la statul român

O serie de evenimente remarcabile au avut loc în ultimul timp pentru mica comunitate istroromână din Croația. Într-un precedent comunicat, am salutat deja menționarea pentru prima oară a acestei comunități, în "Declarația comună" a guvernelor croat și român - o adevărată premieră în istoria raporturilor dintre cele două țări -, cu ocazia vizitei în România a premierului croat, Dna. Jadranka Košor, subliniind și declarația extrem de importantă a premierului Emil Boc, inserată în "Declarația comună" din 28 ianuarie 2011, asupra "importanței istroromânilor pentru limba și națiunea română."

Aceasta reprezintă o conștientizare extrem de importantă, pentru guvernul și factorii noștri de răspundere, căci abandonarea gravă și vinovată a comunității istroromâne de către toate guvernele românești precedente, până la Dl. Emil Boc, a dus și la menținerea în post la ambasada de la Zagreb a unor precedenți ambasadori incapabili, fără niciun interes și nicio sensibilitate față de conaționalii noștri din Istria, implicit penru limba și istoria noastră.

Apreciem de aceea, așa cum a declarat premierul Emil Boc, că "sprijinul din partea autorităților croate pentru conservarea acestui bun cultural comun – graiul istroromân -, va fi extrem de apreciat de România", dar subliniem că acest sprijin, pentru a fi real, nu se poate face decât prin aplicarea standardelor europene pentru limbile regionale sau minoritare, iar el nu poate fi aplicat printr-un proiect de scindare între poporul român și așa ziși "Vlasi" sau "Jeianți", așa cum încearcă unii rău intenționați s-o facă.

Deși mai sunt încă multe de făcut, semne de schimbare în mai bine, vin deja din Croația, statul vecin și prieten.

Astfel, la școala din Sușnievița, începând cu acest an, s-au desfășurat în fiecare miercuri, după încheierea orelor de școală, între orele 16 și 18, cursuri de dialect istroromân, ținute de o tânără istroromâncă, licențiată la Universitatea din Rijeka –Fiume-, Viviana Berkarich. La 24 octombrie 2010, elevii acestei școli au fost primiți la Zagreb de către noul Președinte al Republicii Croația, Ivo Josipovic, și au partecipat la un concurs al radiodifuziunii croate din Sibenik pentru minoritățile naționale și acelea lingvistice, întitulat "Bogăția limbii" – Bogastvo Jezika -, situându-se printre cele mai bune opt echipe școlare din Republica Croația.

Aceasta, în ciuda faptului că școala medie "Ivan Goran Kovacic" din Cepici, de care aparține și școala elementară din Sușnievița, a fost în pericol să fie desființată din cauza numărului redus de elevi. Acest pericol a fost temporar înlăturat în martie 2010, grație protestelor locale și protestului "Asociației culturale istroromâne "Andrei Glavina" către autoritățile regionale ale Istriei, un protest vibrant și energic, citit și într-o adunare generală a profesorilor și elevilor de la această școală, subliniindu-se din partea conducerii școlii că în acea școală "sunt mereu prezente proiecte care privesc cultura și limba istroromânilor, ca patrimoniu non-material cultural și ca bogăție a Croației, încă insuficient valorizat și în pericol de dispariție accelerată prin închiderea școlii". Din cauza protestelor, care riscau să ajungă până la Consiliul Europei, s-a revenit asupra deciziei de închidere a școlii.

Ca un semn al activității sale și ca un semn al promovării graiului și comunității istroromâne, la sfârșitul acestui an școlar, la 30 iunie 2011, elevii școlii au prezentat un spectacol la care a fost invitat și a fost prezent și noul ambasador român în Croația, Dl. Cosmin George Dinescu, care are ca obiectiv declarat "reluarea punților dintre statul român și comunitatea istoromână", pentru care îi urăm noului domn ambasador deplin succes.

Acest spectacol a avut loc în comuna Krșan, de care aparține satul Sușnievița, la "Stare Staje", și a constat în executarea de către elevi a unor scenete inspirate din romanul "Micul Prinț" al lui Antoine de Saint-Exupery, reprezentate –fapt nou și foarte meritoriu- în grai istroromân. A mai fost prezentat proiectul de recuperare a graiului vechi din Sușnievița, prin transmiterea lui de la bătrâni la cei tineri, precum și un proiect de dezvoltare turistică a zonei inspirat de același spirit de păstrare a vechiului grai, întitulat "Moștenirea nematerială a satului meu natal" (Nematerijalana Baștina Mog Zavicaja).

Spectacolul a fost prezentat de către tinerii din grupa tireri istroromâni, Elena Faiman, Mateo Jurman, Linda Toncetich, Andy Taletovich, grupă alcătuită în anul 2008 de către Profesoara Romina Licul, cu participarea activă a Dnei. Directoare a școlii "Ivan Goran Kovacic", Mirela Vidak și a Dnei. Învățătoare Dianora Radola. El s-a bucurat de un frumos succes.

Rămâne ca guvernul român, prin Ministerul de Externe și Ambasada de la Zagreb, să sprijine material și moral aceste persoane și acești tineri valoroși, printr-un program strategic, de lung parcurs, adică constant în timp, și nu prin improvizații de o clipă, cum din păcate se întâmplă la noi în politica față de comunitățile istorice românești de peste hotare.

O corespondenta de la dr. Emil Petru Rațiu, Președinte al Asociației culturale istroromâne "Andrei Glavina"

July 6, 2011
© 2011 Romanian Global News


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.