w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Cincarji - Vlahi, prikrito ljudstvo Evrope

Dokumentarni film Izobraževalnega programa TV Slovenija

Scenarist Jadran Sterle in Božo Grlj predstavljata izginjajoče običaje, zgodovino in tradicijo Vlahov Zgodovina Vlahov, Čičev na jugu Slovenije počasi izginja. Izginjajočo tradicijo bo nocoj mogoče spoznati v dokumentarnem filmu Cincarji - Vlahi, prikrito ljudstvo Evrope.

Evropa se je v zadnjih dveh stoletjih oblikovala po meri (nekaterih) narodov, še vedno pa je prisotno počasno izginjanje posebnih človeških združb, etnosov. Zgodbo o enem od teh sta posnela scenarist Jadran Sterle in režiser Božo Grlj, ki sta se podala v Čičarijo, južno pokrajino Slovenije, kjer izginja zgodovina Vlahov. Tudi če pogledamo na drugo stran meje, v hrvaško Istro, ohranjajo Istro-Romuni še nekatere značilnosti in običaje. Vendar vasi se praznijo, jezikovni dediči rimskega imperija počasi izginjajo. Dokumentarni film je bil na ogled na TV Slovenija 1.

Vlahi, imenovani tudi Cincarji, Aromuni, Meglenoromuni, Morlaki, so bili v času turške vladavine na Balkanskem polotoku, pastirsko in trgovsko ljudstvo, naseljeni na širšem področju današnje albansko-grško-makedonske meje.

Njihova prestolnica Moskopolje je v 18. stoletju štela več kot 60.000 prebivalcev, a turška oblast je zaradi naraščajoče trgovske moči mesto požgala in odtlej so postali Vlahi potujoče ljudstvo, ki počasi izginja s kulturnega zemljevida Evrope. Zaradi preživetja kot posamezniki so se stopili z večinskimi narodi Balkana in Evrope.

M. K.

October 5, 2010
© 2010 RTV Slovenija


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.