w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Kršan i Plomin bliži turistima

Kršan - Turistieka zajednica Kršana ovih je dana na ulazu u kršanski kaštel i stari Plomin postavila informacijske ploee, na kojima su, uz motive tih spomenika kulture, dani i osnovni prikazi njihove povijesti na hrvatskom i nekoliko stranih jezika.

Od direktorice tamošnje turistieke zajednice Patricije Zanketia doznali smo da se zasad neae postavljati slieni panoi i ispred nekih drugih vrijednih kulturno-povijesnih mjesta, ali ae se za sve znaeajnije crkve pripremiti leci s osnovnim podacima o njima. Tamošnji sakralni objekti posjeduju niz izuzetno vrijednih spomenika kulture, od freski do glagoljaških natpisa, koji još nisu dovoljno ni kulturno, a ni turistieki vrednovani, eemu ae, barem malo, doprinijeti i ovi potezi Turistieke zajednice Kršana.

Sva su veaa mjesta u toj opaini nedavno dobila i vrlo pregledne i informativne putokaze uskla?ene s europskim standardima, a zanimljivo je da su Šušnjevica i okolna sela u kojima žive i Istrorumunji nedavno dobili dvojeziene ploee.

April 17, 2007
© 2007 Glas Istre


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.