w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Predstavljanje knjiga Ezia Mestrovicha i Gorana Filipija u Rimu

Rim – Knjiga riječkog novinara i književnika Ezija Mestrovicha "U Rijeci, jednog ljeta" bit će predstavljena 7. studenoga na Univerzitetu "La Sapienza" u Rimu na katedri prof. Luise Valmarin. U sklopu književnog susreta bit će predstavljena i knjiga "Istrorumunjski lingvistički atlas" profesora Gorana Filipija s Pedagoškog fakulteta u Puli, na koju će se osvrnuti i prof. Emil Petru Rațiu. Radi se o trojezičnom, hrvatsko-rumunjsko-talijanskom atlasu, koji bilježi izumirući govor mještana sela Žejane i sela Ćepićkog polja. Predstavljanje će biti upriličeno i na rimskoj "Accademia di Romania."

October 31, 2003
© 2003 Novi List


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.