w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photoslink to us
search
copyright

Pust je obešen
Va Munah i Žejanah

Prva pusna zvona su zazvonela. Na Sveta tri kraja, po užance je veselo bilo va Žejanah i Munah kade su se čula zvončarska zvona. Zdignuli su Pusta ki će kada fine pusne nemotarije, na Pepelnicu v" ognje zgoret. Glavun će platit za se ono grdo ča nas je tokalo, platit će... Žejane i Mune su se već zbudile, na Podvežice je raneje lego bi se po tradicije smelo, parićan i prvi pusni tanac. Liburnija će drugačje od istočneh kraji ki će se maškarat i subotu ka dohaja, sada još malo počinut, do drugega četrtka, 17. jenara. Onput je Antonja, na Zvonećoj će zatulit zvonejski rog, parićat će se vela fešta na ku su si pozvani. Steplit će se karnevalski lonac. Čuda njih to komać čeka, aš je Pust kratak i ni čuda vremena za okole munjesat.

January 10, 2002
© 2002 Novi List


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2013 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.