w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Părcolițe / Proverbe / Proverbs

Se nu-i måțca, șoreții jocu în cåsă.
Dacă nu-i mâța, șoarecii joacă prin casă

Omu nicad nu-i betăr.
Omul nicicând nu-i bătrân.

Mai bire åstaz ovu nego mâre gaľira.
Mai bine astăzi oul, decât mâine găina.

Cire vire de depårte, spurave cude.
Cine vine de departe, spune multe.

Båte fľeru pira-i cåd.
Bate fierul până-i cald.

Astez mie, măre ție.
Astăzi mie, mâine ție.

Bure lemne fåce bur foc.
Lemnul bun face foc bun.

Mai bur ie åstez ovu nego mâre gaľira.
Mai bun e astăzi oul decât mâine găina.

Scålele se meture de sus ăn jos, ne de jos ăn sus.
Treptele se mătură de sus în jos, nu de jos în sus.

Ămne bet ca și cărele turbåt.
Umblă beat ca și câinele turbat.

Nu ie cårne făr de ose.
Nu este carne fără oase.

Cårna di la ose ie mai duľce.
Carnea de la oase e mai dulce.

Și cări mărăncu din mărvicele ce cådu di la scåndu lu gospodåru.
Și câinii mănâncă din firimiturile ce cad de la masa stăpânului.

Muncå nu ie rușire.
A mânca nu e rușine.

Viru bevu juri, ne tote båbele.
Vinu-l beau junii, nu toate babele.

Cåsta lume făcuta ie cu scåle: uri mergu ăn sus, åľți ăn jos.
Lumea aceasta e făcută cu trepte: unii merg în sus, alții în jos.

Didu cănte, båba joche.
Moșul cântă, baba joacă.

Lu Domnu și lu drâcu nu se pote sluji o vote.
Lui Dumnezeu și lu dracu nu se poate sluji deodată.

Cårle joche far de mujiche ie munit.
Cine joacă fără muzică e nebun.

Căn te-nsori te lezi cu comostrile de gut păr la țimiter.
Când te însori te legi cu hamurile de gât până la cimitir.

Juri mai mund cåftu la neveste nego la fete.
Junii mai mult se uită la neveste, decât la fete.

Ce a făcut maia va fåce și feta.
Ce a făcut mama va face și fata.

Nunta far de ărs și morta făr de plăns nu se pote.
Nuntă făr-de râs și moarte făr-de plâns nu se poate.

Åța se prichinș iuve-i mai subțire.
Ața se rupe unde-i mai subțire.

Cela vichș lu cui årde cåsa.
Acela strigă căruia îi arde casa.

După gustu lu åt nu-ț lå muľere.
După gustul altuia nu-ți lua soție (muiere).

Mora bure måcire și bovån.
Moara bună macină și bolovani.

Roba nu face fråtăru.
Sultana nu-l face pe călugăr.

Såchi tråje foc la ola lui.
Fiecare trage foc la oala lui.

Din cala lu omu bet și Domnu se dåie la o bande.
Din calea omului beat și Dumnezei se dă la o parte.

Mușåta fete, e grumbo se porta.
Fată frumoasă și urât se poartă.

Cåle måi mușåte violițe se aflå su spire.
Cele mai frumoase viorele se află sub spini.

Nu se poate ovotea sluji doi paroni.
Nu se poate deodată sluji la doi stăpâni.

Mai mușåte jele viru din irimă.
Cele mai frumoase urări vin din inimă.

Buovu se leagă de cuorne e uomu de limbă.
Boul se leagă de coarne și omu de limbă.

Trei lucruri să nu-ți rați: misla renehe lu bedastu, bogåția renehe lu siromahu, veseľa renehe lu cela ce plânje.
Trei lucruri să nu-ți arăți: gândul înaintea prostului, bogăția înaintea săracului și veselia înaintea celui ce plânge.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.