w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Fråne lu Fåbro

Io șem Fråne lu Fåbro, din Sușnievițe. Cľemu-me Belulovici Fråne.

Nașcut sem de miľar devet șto dvaiset și ur, na dvanaișt de dițembre, cași și åștej. Me måie ș-a cľemat Mariia, e me țåțe cľemåt-ș-a Ive. Me țåțe foșt-a fåbro și jåto noi cľemu ănța șå noștra cåșe, cľemu la Fåbro. Me nono anche foșt-a fåbro, ie ș-a nmețåt cuii, fabrichei, ăn Cârșån. Ie vut-a oșăndeset și oșăn ån căn a murit. Vecie ăi mort țude ån, șesnaist let, ali zețe și șåșe ån, me nono. E me țåțe, și me måie-i mort vecie zețe și oșăn ån. E me țåțe lucråt-a ăn ă covațiie și me nono. Și io m-am ănmețåt de ieľ. Și åștej inche lucru. Și io åm un fråte cårle și ie lucre ali ie nu lucre ănța ăn Șușnevița, nego lucre cole prope de Labin, iuve-i fåbrica de țiment, cľeme-se Coromačno. Și ie cole cuie ăn covațiie. Ănmețåt ța și ie, ma ne de țåțe, che ie foșt-a mic căn a țåțe murit, ie vejut-a de mire și nono-l ratåia căn a foș mic. Și șå åre bur cåp pa ș-a nmețiat și ie. Io am avut inche ur fråte pac a murit în vrema de voische. Ie foșta mai betăr de mire. Ie foșta nașcut de ånu zețile, și murit-a ăn vrema de voische. Și ie știvut-a teși și cuii. Ali ie-i mort vecie țude ån c-a-n voische murit.

Aștej am lucråt ăn covațiie și verit-a doi profesor din Rumaniie și știvu-a iuve-m io lucråt. Io-m lucråt clinu zå-n oplenu de voz, și ur om din Noșolo mi-a jutåt che ța foșt-a voju lui. Și iel a cavtat cum miie foșt-a fľeru roișu, roișu. E io-m cu bătu tuțit prește ie, prește nacovale. Pocle cola a verit bura. Căn a oș bur, ța vote l-am puș șuș.Frane al lui Fabro

Eu sunt Frane al lui Fabro, din Sușnievița. Mă cheamă Belulovici Frane.

Sunt născut la o mie nouă sute douăzeci și unu, la doisprezece decembrie, ca și astăzi. Mama mea s-a chemat Maria și tatăl meu s-a chemat Ive. Tatăl meu a fost fierar (fåbro) și de aceea pe noi ne cheamă aici așa casa noastră, o cheamă la Fabro. Bunicul meu încă a fost fierar, el s-a învățat să lucreze fierul, în Cârșan. El a avut optzeci și opt de ani când a murit. Deja e mort de mulți ani, saisprezece ani, sau zece și șase. ani, bunicul meu. Și tatăl meu, și mama mea, e mort de zece și opt (optsprezece) ani. Și tatăl meu a lucrat în fierărie și bunicul meu. Și eu m-am învățat de la ei. Și astăzi lucru încă. Și eu am un frate care și el lucră. Dar el nu lucră aici în Sușnievița ci lucră colea aproape de Labin, unde-i fabrica de ciment, se cheamă Coromačno. Și el colea lucrează fierul în fierărie. A învățat asta și el, dar nu de la tata, că el a fost mic când a murit tata, el a văzut de la mine și bunicul îi arăta când a fost mic. Și așa are cap bun, apoi s-a învățat și el. Eu am avut încă un frate dar a murit în vremea de război. El a fost mai bătrân decât mine, el a fost născut în anul al zecelea, și a murit în vremea războiului. Și el a știut tâmplăria și fierăria. Dar el e mort deja de mulți ani c-a murit în război.

Astăzi am lucrat în fierărie și au venit doi profesori din România și au știut unde am lucrat eu. Eu am lucrat cuiul la opleanul căruței, și un om din Noșolo mi-a ajutat că aceea a fost căruța lui. Și ei s-au uitat cum mi-a fost mie fierul roșu, roșu. Și eu am lovit cu ciocanul peste el, pe nicovală. Apoi roata a venit bună. Când a fost bun, atunci l-am pus sus.


Frane son of Fabro

I am Frane son of Fabro from Sușnievița. My name is Belulovici Frane.

I was born in one thousand twenty one, on December twelfth, just like today. My mother was named Maria and my father was named Ive. My father was a smith (fåbro) and that is why they call us here, our house, at Fabro’s. My grandfather was also a smith, and he learned to work metal in Cârșan. He was eighty-eight years old when he died. He’s been dead for many years, sixteen, or ten and six years, my grandfather. My father and my mother is dead for ten and eight years. My father also worked in smithy, like my grandfather. And I learned from them. I still work to this day. I also have a brother that works. But he doesn’t work here in Sușnievița, but rather he works close by, near Labin, where is the cement factory called Coromačno. He also works the iron, nearby in a smithy. He also learned this, but not from my father, he was too young when my father died, he learned it from me, and my grandfather was showing him when he was little. And he’s smart, and he also learned himself. I also had another brother but he died during the war. He was older then me, he was born in the tenth year, and died during the war. He also knew smith’s trade and carpentry. But he’s been dead already for many years because he died during the war.

Today I worked in a smithy and two professors from Romania came and they knew where I was working. I was working on the nail for the wagon’s wheel and a man from Noșolo was helping me because that was his wagon. And he looked when my iron turned red, red. And then I hit it with the hammer, on the anvil. Afterwards the wheel was good. And when was good I put it up.

Text and recording provided by Prof. Petru Neiescu.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.
This sound file requires a MIDI player.