w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Corpu

E, noi åren obråju. Pa pre obråj åren nåșu și ocľi. Vârde ocľi cľemån obărvițele și frunta, urecľile, peri, dinți, på åren ușnele și limba, țeru de gure și gutu și bårba, podgărlina ali șugut. E, țunca, vârgu de cåp e mojľani viru țiia șå. Pocle åren mărle, pre măr viru jåjetele, pa cľemån pålețu de măre, ungľile, ă, ur jåjet, doi, trei, påtru, ținț jåjete. Ţășta șuș, pocle iuve mărle fineșcu, cľeme-șe umerle, på åren ștumigu ali cľeptu. Șå-i cľeptu, iå. Nuntru åren târbugu și pocle åren țițele, șupåjuge, șiru. Noi cľemån ăn chemeșe șå, șe pure măra ali ăn iachete ănuntru, cľemån puș-a măra ăn șir. Ţå șe șå cľeme. Pocle åren pițorle, pre pițor åren ă… bedrele, zeruncľi, ștopele de pițor și pre pițore åren pupele, pocle åren peta joș și stopa și jåjetele pre pițore. E pre jåjetele de pițor åren ungľile, cași și pre de măr. E pocle åren ștolemba, ștolemba de pițor, påma de măr.


Corpul

E, noi avem obrazul. Apoi pe față avem nasul și ochii. Deasupra ochilor chemăm sprâncenele și fruntea, urechile, părul, dinții, apoi avem buzele și limba, cerul gurii și gâtul și barba 'podgărlina' sau bărbie. Și ceafa, creștetul capului și creierii vin aci așa. Apoi avem mâinile, la mâini vin degetele, apoi chemăm degetul mare al mâinii, unghiile, ă, un deget, două, trei, patru, cinci degete. Acestea sus apoi unde se termină mâinile se numesc umerii, apoi avem stomacul sau pieptul. Acela-i pieptul, da. Înăuntru avem pântecele și apoi avem țâțele, subsuoara, sânul. Noi numim în cămașă așa, se pune mâna sau în jachetă, înăuntru, chemăm pus-a mâna în sân. Aceea se cheamă așa. Apoi avem picioarele, la picior avem ă… coapsele, genunchii, tălpile piciorului și la picioare avem pulpele, apoi avem călcâiul jos și talpa și degetele picioarelor. Și la degetele piciorului avem unghiile, ca și la ale mâinilor. Și apoi avem fluierul, fluierul piciorului, palma mâinilor.


The Body

So, we have the face. Then on the face we have the nose and the eyes. Above the eyes we name the eyebrows and the forehead, the ears, the hair, the teeth, then we have the lips and the tongue, the roof of the mouth, the neck and the beard 'podgarlina' or the chin. And the back of the head the crown and the brains, come here. Then we have the hands, at the hands we have fingers, then we name the thumb, the nails, a, one finger, two, three, four, five fingers. These above, then, where the arms end we name the shoulders, then we have the stomach or the chest. This is the chest, yes. Inside we have the belly and then we have the teats, the armpit, the breast. We call in the shirt like this, we put the hand or in the jacket, inside, we call that we put the hand into the bosom. That is called like this. Then we have the legs, at the leg we have a… the thighs, the knees, the soles of the foot, and at the legs we have the calves, then the heel down and the sole and the toes. And at the toes we have the nails, the same as at the hands'. And we have the shinbone, the shinbone of the foot, the palm of the hands.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.
This sound file requires a MIDI player.