w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Ţåțe Nostru
- version one-

Ţåte Nostru cårle sti în țer,
Neca se posvete lumele Tev
Neca vire craľevstve Te
Neca fie voľa Te,
Cum ie în țer, så si pre pemint.

Pâra nostre såca zi de ne åstez
Si oproste ne nostre dugure,
Ca si si noi oprostin lu nostri duzniț,
Si nu ne duțe în nåpast
Nego libere ne de rev.
Amen.


Ţåțe Nostru
- version two-

Ţåte Nostru car le ști în țer,
Neca se spune vol'a a Te,
Cum în țer, așå și pre pemint.

Pera nostre saca zi de nam åstez,
Odproste nam dujan,
Ca și noi odprostim a lu noștri dujniț,
Neca nu nă tu vezi în napastovańe,
Neca na zbaveșt de zvaca slabe.
Amen.

Miklosich, Fr. Die Slawischen Elemente in Rumunischen. Wien, Austria, 1862.


Ţåțe Nostru
- version three-

Ţåțe Nostru carle ști ăn cer,
Neca se lumele tev posvete
Neca vire asaria te, se fie voľa te
Cum ăi ăn cer, să și pre pemint.

Păra nostre saca zi de-ne-no astez,
Și se scuze pecatele nostre
Cum și noi scuzeim lu ceľi caľi ne ofendescu
Și nu dupe pre noi ăn napasti
Ma ne zbave de celo revu.

Ăn lumele lu Ţåțe, lu Fiľu e lu Svetu Spirit.
Amen.

Glavina, Andrei. Rugaț pe Domnu ăn limba lu maia nostre. Librici za lu Rumeri din Istrie. Editura Revistei "Făt-Frumos", Suceava, România, 1928.


Ţåte Nostru
- version four-

Ţåte Nostru chirle iești în țer,
Neca se sveta nomelu Tev,
Neca venire cragliestvo To,
Neca fic voľia Ta,
Cași iaste în țer, așå și pre pemint.

Pire nostre dessa cazi da ne åstaz,
Și lasne delgule nostre,
Cassi și noi lessam al delsniț a nostri,
Și nun laså în ne napasta,
Nego ne sloboda de rev.
Amin.


Ceåce Nostru
- version five-

În lumele lui Ceåce, lu Fiľu e lu Svetu Spirit, Amen!

Ceåce nostru, cårle ști în cer,
Posveti-sa numele Tev,
Neca vire cesaria Tea,
Fie voľa a Tea,
Cum e în cer, åșa și pre pemint.

Pâra nostrea cea de tote zilele dea-ne-v-o åstez.
Și ne scuzea pecatele nostre,
Cum și noi scuzeaim lu ceľi cårľi ne ofendesc.
Și nu duce pre noi în napast
Și ne scapea de cela revu.
Amen.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.