w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
O nopte io am înmișat
by Frane Belolović

O nopte io am înmișat,
Che ai tu cu mire fost.
E când am io ocľi rescľiș,
Io n-am tire cu mire aflåt.
Atunce mie fosta chiåro grelo,
Che n-am ie tire cu mire aflåt.

E o zi când an fost înși,
Måia n-a vozut,
Ţåțe n-a fost cåsa.
Io tire am busnit,
Che io cam bire vrut.

E o zi când an fost înși,
Sorele n-a fost,
Lura n-a svitit,
Måia n-a vozut,
Ţåțe n-a fost cåsa.
Io tire am busnit,
Che io cam bire vrut.


Într-o nopte am visat

Într-o nopte am visat,
Că tu ai fost cu mine.
Și când am deschis eu ochii,
Nu te-am mai gasit cu mine.
Atunci mi-a fost foarte greu,
Că nu te-am gasit cu mine.

Și într-o zi când am fost singuri,
Mama n-a văzut,
Tata n-a fost acasă.
Eu pe tine te-am sărutat,
Că eu te-am iubit.

Și într-o zi când am fost singuri,
Soarele n-a fost,
Luna n-a strălucit,
Mama n-a văzut,
Tata n-a fost acasă.
Eu te-am sărutat pe tine,
Că io te-am iubit bine.


One night I had a dream

One night I had a dream,
That you were next to me.
And when I opened my own eyes,
You were not there with me.
I was so hurt and so in pain,
'Cause you were gone from me.

One day we were alone,
My mother did not see,
My father was not home,
So then, I kissed you,
Because I loved you.

One day we were alone,
The Sun was not to be,
The Moon was not to shine,
My mother did not see,
My father was not home,
So then, I kissed you,
Because I loved you.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.