w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Fetița mușåta

Fetița mușåta
roșile berit a.
Mladiciu a verit
și avo zbudit:

- Scol te, feto, scol te,
roșile ti a uvenit,
carie tu ai naberit.
-Neca, neca uveni!
Åte oi naberi.
- Simladicius ansurat,
carle l-ai liubit.
-Neca, neca se-nsura!

Prostu lui a fost.
Dela mire otprostit,
Dila Domnu sprocolnit.
Vedru cer a zagârmit
și a ie ucis.

Mușåta feta rojițe berit a,
catra fråieru mislit a.
Fraieru verit a
e o pozdravit a.
Lu fråieru buchetu regaleit a.

Mușåta rojița de radiț,
nu me lasu de mladiț.
Mușåta rojița de cumpir;
fråiru nu-m dåie mir.
Mușåta rojița de salata,
cmoce a me fråier misle la åta.

N-ari frică niș de mire,
se la soldat me robire.
io mușåt ț-oi pisei,
pisma te va veselei.

Stelița le salosna
cara pre mire svite.
Și salosna va tot fi;
io i plânje, ia va sviti.

Masrana s-a zelenit,
Fetele s-a veselit.
Masrana 'v ovenit,
fetele s-a salostit.


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.