w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Testamentu lu roditeli
by Constantin Belimace

Testamentu lu roditeli,
Nă comanda cu foc måre.
Lu fraț de maie și de țåțe,
No aromâni din tote vremi.

De sup îrpile de grop
Vichescu a noștri bur roditeli:
"Napaste måre s-are-n cåse,
Cårle limba lui lase.

Cårle limba lui lase
Se-l arde påra focului,
Se se vuce viu pre pemint,
Se li se arde limba-n foc.

Ie în vatra nascuta (domațe)
De fameie se nu se vesele;
De nunț cruna se nu bușne,
Fetu în legăr se nu înfåșe!

Cårle fuge de se maie
Și de sev lume
Se li fuge mil'ia lu Domnu,
Și dulcele jivotu!"


Dimândarea părintească

Părinteasca dimândare
Nă sprigiură cu foc mare.
Frați di mumă și di-un tată,
Noi, armâńi di eta toată.

Di sun plocile di murmințâ
Strigă-a noștri buńi părințâ:
"Blăstem mare se-aibă'n casă
Cari di limba lui s-alasă.

Cari ș-lasă limba lui
S-lu-ardă pira focului,
Și s-dirină viu pri loc,
Și-ľi si frigă limba'n foc.

El în vatra-ľi părintească
Fumeaľia s-nu-și hărisească;
Di fumeľi curuńi s-nu bașe,
Nat în leagăn si nu nu-nfașe!

Care fudze de-a lui mumă
Și di părinteasca-ľi numă,
Fugă-ľi doara Domnului
Și dulțeamea somnului!"

Pre nostre limbe de Emil Petru Rațiu


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.