w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Uz prva pusna zvona počelo je peto godišnje doba na Liburniji

Žejane, Mune – Prva pusna zvona na liburnijskom kraju začula su se sinoć, u prvim minutama blagdana Sveta tri kralja, kada su već po tradiciji Žejanski zvončari napravili tri kruga oko sela – po jedan za svakog od tri biblijska mudraca u čiju se čast obilježava 6. siječnja. Nakon noćnog pohoda po temperaturama koje su bile sve samo ne ugodne, i mjerile se s "pogrešne strane nule", zvončari su se u društvu mještana i zaljubljenika u Pust zagrijali uz crno vino, u skladu sa starom izrekom da "koliko črnega vina popiješ na Tri kralji, toliko ćeš nove krvi dobit".


U poslijepodnevnim satima pusna zabava u Žejanama nastavljena je podizanjem Pusta na pal i feštom na kojoj su sudjelovali članovi labinskog pusnog društva "Labinjonska kompanija – domoća folšarija", kao i članovi lovranskih pusnih udruga, ali i brojni "pusni judi" koje hladnoća nije spriječila u namjeri da se dobro zabave i službeno porinu "peto godišnje doba" na Liburniji.


Prvi liburnijski pust ponio je ime Kamatarko, što je očita referenca na aktualnu situaciju u prezaduženom i "preovršenom" hrvatskom društvu…

Nakon završetka fešte u Žejanama, pusno druženje nastavilo se u Munama gdje su zvončari zvonili po Malim i Velim Munama, na čije su ulice izašli tik iza ponoći, da bi na koncu podigli i novog pusta kojeg će već za otprilike mjesec dana očekivati suđenje za sve grijehe koje je počinio u prošloj godini.

Ivan Mellor

January 7, 2015
© 2015 Liburnija


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.