w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Zi istorică în Parlamentul României. Cu o majoritate zdrobitoare Parlamentul a aprobat că denumirile de vlahi, aromâni, istroromâni, moldoveni denumesc pe cea de român

Zi istorică în Parlamentul României. Cu o majoritate zdrobitoare Parlamentul a aprobat că etnonimele de vlahi, aromâni, istroromâni, moldoveni etc. denumesc pe cea de român. Din acest moment oricine își spune moldovean, aroman, vlah este recunoscut ca român de pretutindeni, transmite Romanian Global News.

Astăzi Camera Deputaților, împotriva avizului negativ dat de Ministerul de Externe, a votat cu o majoritate zdrobitoare proiectul de lege care spune că:

Articol unic: Legea nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, se modifica dupa cum urmeaza:

Articolul 1, alineatul (1) a) se modifica și va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. alin (1) a) drepturile persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor Romaniei, indiferent de modul în care aceștia sunt apelati (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi,vlasi, volohi, macedo-armânji, precum si toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;

Inițiată de senatorul Viorel Badea dar sprijinită, spre cinstea lor, de toate partidele din Parlamentul României, modificarea legii a avut împotrivă doar două voturi. Unul fiind al lui Costică Canacheu, adică al intereselor neromânești pe care acesta le reprezintă.

Practic acest vot dă demnitatea de a fi român la milioane de români care ca urmare a evoluției istorice departe de Țară și-au însușit sau au fost denumiți cu denumiri istorice românești.

Avizul negativ dat de Ministerul de Externe aruncă o pată de mizerie pe obrazul acestui minister, pată care miroase a trădare a intereselor naționale.

Romanian Global News mulțumește celor care văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți au contribuit la acest vot istoric din Parlamentul României.

May 8, 2013
© 2013 Romanian Global News


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.