w w w . i s t r o - r o m a n i a n . n e t  
Home

Links

Books

News

Culture

Status

Alphabet

Photosadvanced search
Pola Hosts International Linguistic Seminar

Bura zi! is the greeting of the Istro-Romanians, which could have been heard quite often at the opening of the International Seminar on Languages in Contact, held at the Faculty of Arts and Letters in Pola. The seminar, which lasted for three days, featured experts from Croatia and Romania who discussed the linguistic, social, historical, musical, and other phenomena of the Istro-Romanian language.

This isn't just a seminar. We're dealing with a very small linguistic community which is becoming smaller and smaller, primarily due to biological reasons. When I speak of the Istro-Romanian speech, I am talking about a pearl which emerged in a surrounding sea of the Croatian language, the westernmost example of the Romanian language, said Goran Filipi, the dean of the Faculty of Arts and Letters.

The seminar was also greeted by Emil Petru Rațiu from the Istro-Romanian cultural organization in Trieste called Andrei Glavina. As far as anyone knows, Rațiu was the first person in history to hold a ceremonial speech in the Istro-Romanian language. Romanian Ambassador to Croatia Constantin Ghirdă also spoke at the seminar. Several members of the Romanian Senate and other parliamentary deputies came to Pola to attend the seminar. The members of this group will visit Šušnjevica, where an Istro-Romanian community known as the Ciribiri live, as well as the village of Žejane. The Istro-Romanian language is today preserved in the villages of Žejane, Šušnjevica, Koštrčani, Jasenovik, Nova Vas, Letaj, Miheli, Škabici and Zankovci, and it is spoken by approximately 450 people.


Istrorumunjska jezicna oaza

Bura zi! - pozdrav je na istrorumunjskom koji se vise puta cuo na otvaranju treceg Medjunarodnog znanstvenog skupa o jezicima u doticaju, koji je otvoren na Filozofskom fakultetu u Puli. Skup traje tri dana, a na njemu strucnjaci iz Hrvatske i Rumunjske raspravljaju o lingvistickim, socijalnim, povijesnim, glazbenim i drugim pojavama u istrorumunjskom govoru.

Ovo nije samo znanstveni skup, rijec je o vrlo maloj jezicnoj zajednici koja se ponajvise iz bioloskih razloga sve vise smanjuje. Kada govorim o istrorumunjskom govoru, govorim o biseru koji je nastao okruzen hrvatskim jezikom i najzapadnijem izdanku rumunjskog jezika - rekao je na otvorenju dr. Goran Filipi, dekan Filozofskog fakulteta u Puli pozdravljajuci visoke goste.

Skup je pozdravio i Emil Petru Rațiu iz istrorumunjske kulturne organizacije iz Trsta koji je, koliko je dosad zabiljezeno, odrzao prvi svecani govor na istrorumunjskom jeziku u povijesti. Skup je pozdravio Constantin Ghirdă, veleposlanik Republike Rumunjske u Hrvatskoj, koji je procitao i poruku rumunjskog predsjednika Costantinescua u kojoj se izrazava ideja da "... kongres bude simbolicki stup prijateljstva Hrvatske i Rumunjske, koji nikad nisu prestali braniti svoju nacionalnu i jezicnu slobodu." Osim Ghirde, Pulu je posjetilo jos nekoliko clanova rumunjskog Senata i zastupnika u parlamentu. Danas ce clanovi skupa posjetiti Šušnjevicu, gdje zivi istrorumunjska zajednica poznata kao Ćiribiri, a u subotu i mjesto Žejane. Istrorumunjski govor se danas odrzao u selima Žejane, Šušnjevica, Koštrčani, Jasenovik, Nova Vas, Letaj, Miheli, Skabici i Zankovci, a govori ga oko 450 ljudi.


Pola este gazda unui seminar internațional de lingvistică

Bura zi! a fost salutul istroromânilor care s-a auzit adeseori la deschiderea Seminarului internațional al limbilor în contact care s-a ținut în cadrul Facultății de litere și artă din Pola. Seminarul, care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, a reunit experți din Croația și din România care au discutat despre lingvistică, istoria, muzica dar și despre alte fenomene specifice limbii istroromâne.

Dar acesta nu este un seminar oarecare. Avem de-a face cu o comunitate lingvistică care devine pe zi ce trece din ce în ce mai mică mai ales datorită unor motive biologice. Când vorbesc despre dialectul istroromân, vorbesc despre o perlă care a răsărit în mijlocul unei mari lingvistice croate, exemplul cel mia vestic al limbii române, spune Goran Filipi, decanul Facultății de lingvistică și artă.

Seminarul s-a bucurat și de prezența domnului Emil Petru Rațiu care a reprezentat organizația culturala a istroromânilor din Trieste, Andrei Glavina. Din cate se pare, Rațiu a fost prima persona din lume care a ținut un discurs oficial în limba istroromână. Ambasdorul României în Croația Constantin Ghirdă a ținut și el o cuvântare cu ocazia acestui seminar. Au fost deasemenea prezenți și membri ai Senatului și Camerei Deputaților din România care au venit să participe la seminarul din Pola. Membri acestei delegați vor efectua o vizită la Sușnievița unde membri comunității istroromâne, cunoscuți și sub numele de ciribiri locuiesc în prezent, cât și la Jeiăn. Limba istroromână mai este vorbită astăzi de aproximativ 450 de persoane în satele Jeiăn, Sușnievița, Costârceån, Sucodru, Noselo, Letai, Miheli, Șcabici și Zancovici.

March 31, 2000
© 2000 Croatian Information Center / Hrvatski Informativni Centar


| Home | Links | Books | News | Culture | Status | Alphabet | Photos |

© 1999-2016 www.istro-romanian.net. All Rights Reserved.